Insuline voor niet van insuline afhankelijke patiënten met diabetes mellitus

Klinische praktijk
P.P.A. Razenberg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1514-6

Inleiding

In 1980 werd door de WHO een classificatie van diabetes mellitus voorgesteld, waarbij het ziektebeeld werd onderscheiden naar het wel of niet van insulinetoediening afhankelijk zijn van de patiënt. Binnen de groep niet van insuline afhankelijke patiënten wordt dan nog eens onderscheid gemaakt tussen patiënten met en zonder overgewicht.1 Het al dan niet afhankelijk zijn van insuline-injecties om in leven te blijven vormt de grondslag voor de classificatie van diabetes mellitus in type 1 en type 2. Er wordt dus uitgegaan van klinische kenmerken, met name van het al dan niet ontstaan van keto-acidose en het bestaan van overgewicht. Ook blijft de leeftijd waarop de diabetes ontdekt wordt een belangrijk hulpmiddel om de ziekte van de patiënt te kunnen classificeren; op oudere leeftijd gaat het meestal om niet van insuline afhankelijke diabetes.

Classificatie is moeilijk als patiënten op oudere leeftijd bij normaal of licht overgewicht behandeld worden met…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, afd. Endocrinologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

P.P.A.Razenberg, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties