Beperkte mogelijkheden voor evidence-based behandeling en preventie van postherpetische pijn

Opinie
W.W.A. Zuurmond
R.S.G.M. Perez
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2633-6
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2649.

Herpes zoster is een virusinfectie die, naarmate men ouder wordt, vaker optreedt. De incidentie bedraagt voor de leeftijdsgroepen 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 jaar en 65 jaar en ouder respectievelijk 1,9, 2,3, 3,1, 5,7 en 11,8 per 1000 personen/jaar.1 Bij patiënten met een verminderde immuunrespons, zoals bij gebruik van immunosuppressieve medicatie, bij beenmergtransplantatie of andere orgaantransplantatie, bij hiv-infectie, ziekte van Hodgkin, non-hodgkinlymfoom en leukemie is de incidentie hoger. De ziekte gaat gepaard met pijn, die meestal optreedt vóór en na de huidafwijkingen en die daarna afneemt. De pijn blijft echter nog aanwezig na 3 maanden bij 17-60 van de patiënten en na 6 maanden bij 5-39.2 De incidentie van postherpetische pijn neemt toe bij het toenemen van de leeftijd, vooral boven de 50 jaar. In dit commentaar bespreken wij de mogelijkheden voor behandeling en preventie van postherpetische pijn.

Op welke gronden…

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Hr.prof.dr.W.W.A.Zuurmond, anesthesioloog (tevens: medisch directeur Hospice Kuria, Amsterdam); hr.dr.R.S.G.M.Perez, coördinator onderzoek.

Contact hr.prof.dr.W.W.A.Zuurmond (wwa.zuurmond@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties