Behandeling van patiënten met herpes zoster door epidurale injectie van steroïden en lokale anesthetica: minder pijn na 1 maand, maar geen effect op langdurige postherpetische pijn; gerandomiseerd onderzoek

Onderzoek
W. Opstelten
A.J.M. van Wijck
K.G.M. Moons
G.A. van Essen
R.J. Stolker
C.J. Kalkman
Th.J.M. Verheij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2649-55
Abstract

Samenvatting

Doel

Bepalen van de effectiviteit van een eenmalige epidurale injectie van steroïden en lokale anesthetica als aanvulling op de standaardbehandeling bij oudere patiënten met herpes zoster om postherpetische neuralgie te voorkomen.

Opzet

Open gerandomiseerd onderzoek.

Methode

In de periode september 2001-februari 2004 werden 598 patiënten ouder dan 50 jaar met herpes zoster beneden dermatoom C6 in de acute fase, dat wil zeggen bij uitslag < 7 dagen, gerandomiseerd voor standaardbehandeling met orale antivirale middelen en analgetica dan wel standaardbehandeling, aangevuld met een eenmalige epidurale injectie van methylprednisolon 80 mg en bupivacaïne 10 mg. De primaire uitkomstmaat was het percentage patiënten met zostergerelateerde pijn 1 maand na inclusie. Secundaire uitkomstmaten waren aanwezigheid en ernst van de zostergerelateerde pijn op andere tijdstippen.

Resultaten

Een maand na inclusie hadden 137 (48) patiënten in de injectiegroep pijn en 164 (58) in de controlegroep (relatief risico (RR): 0,83; 95-BI: 0,71-0,97; p = 0,02). Na 3 maanden bedroegen deze waarden respectievelijk 58 (21) en 63 (24) (RR: 0,89; 95-BI: 0,65-1,21; p = 0,47) en na 6 maanden 39 (15) en 44 (17) (RR: 0,85; 95-BI: 0,57-1,13; p = 0,43). Er werden geen subgroepen gevonden waarin het relatieve risico voor de aanwezigheid van pijn na 1 maand anders was dan voor de gehele groep. Na 1 maand was de mediane ernst van de pijn in de injectiegroep 2 (op een 100-puntsschaal) en in de controlegroep 6 (p = 0,02). Bij langere follow-up werden geen statistisch significante verschillen in de ernst van de pijn meer waargenomen. Geen van de patiënten had ernstige bijwerkingen van de epidurale injectie.

Conclusie

Een eenmalige epidurale injectie van steroïden en lokale anesthetica, gegeven in de acute fase van herpes zoster, resulteerde in een bescheiden vermindering van de zostergerelateerde pijn gedurende de eerste maand. Deze behandeling voorkwam optreden van langdurige pijnklachten echter niet.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:2649-55

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.060, 3508 AB Utrecht.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde: hr.dr.W.Opstelten, hr.dr.G.A.van Essen en hr.prof.dr.Th.J.M.Verheij, huisartsen; hr.prof.dr.K.G.M.Moons, klinisch epidemioloog.

Afd. Perioperatieve Zorg en Spoedeisende Hulp, onderafd. Pijnbestrijding: hr.dr.A.J.M.van Wijck en hr.prof.dr.C.J.Kalkman, anesthesiologen.

Catharina Ziekenhuis, afd. Anesthesiologie, Eindhoven.

Hr.dr.R.J.Stolker, anesthesioloog.

Contact hr.dr.W.Opstelten (w.opstelten@umcutrecht.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties