Farmacotherapie van neuropathische pijn door letsel van afferente zenuwvezels

W.E.J. Weber
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:813-7
Abstract

Samenvatting

- Desafferentatiepijn, een vorm van neuropathische pijn, wordt veroorzaakt door beschadiging van somatosensibele afferente zenuwvezels in het perifere of centrale zenuwstelsel.

- De pijn is vaak niet goed te behandelen met niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen. Op grond van het onderliggende mechanisme wordt pijn behandeld met antidepressiva (voor min of meer continue pijn) of anti-epileptica (voor paroxismale pijn).

- Van antidepressiva zijn tricyclische antidepressiva het best onderzocht en het meest voorgeschreven. De werkzaamheid van nieuwe middelen, zoals de selectieve serotonineheropnameremmer paroxetine alsmede venlafaxine, is nog niet goed aangetoond.

- Van anti-epileptica zijn carbamazepine en fenytoïne het meest voorgeschreven. Nieuwe middelen die meer pijnreductie geven dan placebo, zijn oxcarbazepine, gabapentine en lamotrigine.

- Andere effectieve middelen bij desafferentatiepijn zijn: gamma-aminoboterzuuragonisten (baclofen), opiaten (morfinepreparaten met gereguleerde afgifte; fentanylpleister), de N-methyl-D-aspartaatreceptorantagonist amantadine, transdermaal toegediende clonidine en lokaal geappliceerde lidocaïne.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Contact Dr.W.E.J.Weber, neuroloog (wweb@sneu.azm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties