Medicamenteuze behandeling van pijn uitgaande van het perifere zenuwstelsel

Klinische praktijk
Ch.J. Vecht
R.B. Alting van Geusau
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:63-8

Zie ook het artikel op bl. 59.

De behandeling van pijn die veroorzaakt wordt door een aandoening van het perifere zenuwstelsel, hangt af van het type pijn. De verschillende soorten pijn zijn besproken in een artikel in dit tijdschriftnummer.1 Bij de bespreking van de medicamenteuze therapie zullen wij de indeling volgen die in dat artikel gemaakt werd.

Nociceptieve pijn

Weefselbeschadiging met prikkeling van vrije zenuwuiteinden in het bindweefsel dat een plexus of een zenuwwortel omgeeft, is de vermoedelijke oorzaak van nociceptieve zenuwpijn.2 Daarom kan dit type pijn behandeld worden met perifeer aangrijpende analgetica.3 Hieronder verstaan we voornamelijk de ‘non-steroidal anti-inflammatory drugs’ (NSAID's), die hun werking vooral ontlenen aan de remming van de prostaglandinesynthese uit arachidonzuur door inhibitie van het enzym cyclo-oxygenase. Ook het enzym dat de uit het arachidonzuur gevormde endoperoxides in prostaglandines omzet, kan geremd worden. Bovendien hebben de NSAID's invloed op het vrijkomen van lipo-oxygenase…

Auteursinformatie

Dr.Daniel den Hoed Kliniek, afd. Neurologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Werkgroep Pijn, Rotterdam.

R.B.Alting van Geusau, neuroloog.

Contact Dr.Ch.J.Vecht, neuroloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties