Beperkte invloed gegevensregistratie op gestandaardiseerd ziekenhuissterftecijfer (HSMR)

nevendiagnosen, urgentie van opname en niet-gespecificeerde diagnosen
Onderzoek
25-08-2010
D. (Daniël) Pieter, R.B. (Tijn) Kool en G.P. (Gert) Westert

Samenvatting

Doel

Nagaan in hoeverre de opnameregistratie tussen Nederlandse ziekenhuizen varieert en wat de invloed van deze variatie is op de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte (HSMR).

Opzet

Retrospectief, beschrijvend.

Methode

Gegevens van de Landelijke Medische Registratie over alle ziekenhuisopnamen in 2005 werden gebruikt om de variatie tussen de ziekenhuizen in 3 variabelen in beeld te brengen: het aantal nevendiagnosen, het percentage niet-geplande opnamen en het percentage niet-gespecificeerde diagnosen (‘overige diagnosen’). De invloed van deze variatie op de HSMR werd geanalyseerd door de correlatie te berekenen tussen deze variabelen en de HSMR. Ook werd de correlatie berekend tussen de HSMR en de HSMR ongecorrigeerd voor deze variabelen.

Resultaten

Er was weinig variatie in de percentages niet-geplande opnamen en opnamen met ‘overige diagnosen’. De variatie in deze 2 variabelen had nauwelijks of geen invloed op de HSMR. Er was aanzienlijke variatie in het gemiddeld aantal nevendiagnosen per ziekenhuis. Deze variatie had een beperkte maar statistisch significante invloed op de HSMR. De HSMR zonder correctie voor nevendiagnosen correleerde sterk met de oorspronkelijke HSMR.

Conclusie

Deze analyse ondersteunt niet de stelling dat de HSMR sterk beïnvloed wordt door variaties in de opnameregistratie en daardoor onbetrouwbaar is. Terughoudendheid in de publicatie van de HSMR is daarom niet nodig.