Bepaling van hartspecifieke troponinen voor de diagnose 'acuut myocardinfarct'
Open

Stand van zaken
11-03-2001
R.J. de Winter en G.T.B. Sanders

- De definitie voor de diagnose ‘myocardinfarct’ is recentelijk herzien door een commissie van Europese en Amerikaanse cardiologen. Het belangrijkste element uit de nieuwe definitie is een verhoogde serumconcentratie van hartspecifiek troponine (T of I).

- Bij gezonde volwassenen is vrijwel geen cardiaal troponine aantoonbaar, zodat elke concentratieverhoging van het hartspecifieke troponine in het bloed betekent dat er myocardschade is.

- Een infarct tijdens een coronaire bypassoperatie en myocardschade tijdens skeletspiertrauma zijn bijna foutloos vast te stellen met een troponinebepaling.

- Een verhoogde troponineconcentratie bij acute coronaire ischemie gaat samen met een verhoogd risico op sterfte. Echter, ook bij een normale concentratie is er risico op cardiale complicaties.

- Voor het diagnosticeren van een recidiefinfarct tijdens een zich ontwikkelend infarct is de piekwaarde van de creatinekinase-‘muscle-brain’-massa(CK-MBmassa-)bepaling het meest geschikt. De toegevoegde waarde van de troponinebepaling in bestaande protocollen voor uitsluitingsdiagnostiek is nog onvoldoende vastgesteld.

- Nu de meeste ziekenhuizen in Nederland binnenkort over een troponinebepaling zullen beschikken, dienen cardiologen en klinisch chemici zich te beraden op de inpassing van deze bepaling in de klinische praktijk.