Beoordeling chemotherapie met de FDG-PET-scan

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:779

In een prospectieve studie bij 61 patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom vonden De Geus-Oei et al. aanwijzingen dat het goed mogelijk is om, met behulp van fluor-18-deoxyglucose-positronemissietomografie (FDG-PET) waarbij het metabolisme van glucose gemeten werd, vroegtijdig inzicht te krijgen in het effect van toegediende chemotherapie. Ook bleken veranderingen in het…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties