Benzodiazepinetrends

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:C4361

De restrictie op de vergoeding voor benzodiazepines die sinds 2009 van kracht is, had van begin af aan een blijvend effect op het incidentele gebruik en de algemene incidentie van benzodiazepinegebruik; het langetermijneffect is echter uitgebleven bij chronische gebruikers. Dat concluderen Lennart Stoker van het MC Haaglanden en collega’s in…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties