Benigne paroxismale positieduizeligheid
Open

Stand van zaken
09-12-1998
J.P.L. van der Plas en C.C. Tijssen
Aanvaard op 04-06-1998.
Gepubliceerd op 09-12-1998.
In print verschenen in week 49 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2669-74