Artikel voor onderwijs en opleiding

Duizeligheid

Draaierig beeld.
Luisteren
Roeland B. van Leeuwen
Otto R. Maarsingh
Tjasse D. Bruintjes
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6709
Abstract

Dit artikel is een actualisatie van een eerder verschenen leerartikel over duizeligheid (D4263). In de rubriek ‘Leerartikel’ beantwoorden experts veelvoorkomende vragen over een bepaald onderwerp. Test je kennis met de onlinetoets.

Op de hoogte blijven van nieuwe leerartikelen, compleet met geaccrediteerde toetsvragen en luisterversie?
⚡Schrijf je gratis in op een e-mail alert door het dossier Leerartikelen te volgen.⚡

Duizeligheid komt vaak voor en heeft invloed op de kwaliteit van leven. In dit leerartikel gaan wij aan de hand van praktische vragen uit het veld in op de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid. Zo bespreken we het belang van een gestructureerde anamnese. Ook gaan we uitgebreid in op benigne paroxysmale positieduizeligheid en de behandeling daarvan. Alarmsymptomen bij het acute vestibulair syndroom worden toegelicht, evenals de symptomen die verwijzing vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn rechtvaardigen.

Toets voor nascholing

Aan dit leerartikel is een toets gekoppeld waarmee je nascholingspunten kan verdienen. De toets is beschikbaar tot 1 juni 2024.

Maak de toets
Overzicht van te behalen accreditatiepunten
Specialisme Punt(en)
Alle BIG-erkende specialismen 1
  • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
  • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
  • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Duizeligheid komt frequent voor in de huisartsenpraktijk en de tweede lijn; de huisarts ziet gemiddeld 35 nieuwe patiënten per jaar met duizeligheid als hoofdklacht. Het komt vaker voor bij vrouwen en de prevalentie neemt toe met de leeftijd.1 Het stellen van een diagnose is vaak lastig. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat huisartsen bij een derde van de ouderen met duizeligheid een symptoomdiagnose (‘duizeligheid zonder diagnose’) als einddiagnose registreerden.2

Duizeligheid heeft een duidelijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en kan gepaard gaan met werkverzuim.3 In dit leerartikel gaan we aan de hand van 10 vragen in op de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende oorzaken van duizeligheid.

Algemeen

Hoe kom je erachter wat een patiënt onder duizeligheid verstaat?

Patiënten kunnen met de klacht ‘duizeligheid’ een veelheid aan klachten bedoelen, zoals draaierigheid, het draaien van de omgeving, een licht gevoel in het hoofd, zwart…

Luisterversie

Het audiobestand van dit artikel is alleen toegankelijk voor abonnees. Log in om het artikel te beluisteren.

Inloggen
Auteursinformatie

Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn, afd. Neurologie: dr. R.B. van Leeuwen, neuroloog; afd. KNO-heelkunde: prof.dr. T.D. Bruintjes, KNO-arts. Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Huisartsgeneeskunde, Amsterdam: dr. O.R. Maarsingh, huisarts en senioronderzoeker.

Contact R.B. van Leeuwen (r.b.van.leeuwen@gelre.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Roeland B. van Leeuwen ICMJE-formulier
Otto R. Maarsingh ICMJE-formulier
Tjasse D. Bruintjes ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
10 vragen over
Huisartsgeneeskunde
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

In het  lezenswaardige artikel voor onderwijs en opleiding omtrent duizeligheid ontbreekt een belangrijke vasculaire oorzaak van duizeligheidsklachten, nl het subclavian steal syndroom. Het lijkt erop alsof de auteurs het door hun enthousiasme vergeten zijn, want nagenoeg dezelfde auteurs hebben in het Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie in 2008, ook al eens een artikel over de praktische aanpak van duizeligheid geschreven en hier werd het subclavian steal syndroom wel genoemd. Vanzelfsprekend hoort ook in deze tijd nog steeds bij het lichamelijk onderzoek een bloeddrukmeting aan beide armen. Zeker in een artikel voor onderwijs en opleiding hoort het niet te ontbreken.

Bram Rijbroek, (vaat)chirurg, Spaarne Gasthuis Haarlem
Literatuur

van Leeuwen RB, Bruintjes TD, Verhagen WIM. De patiënt met duizeligheid: een praktische aanpak. Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109;5:200-8.

Wij danken collega Rijbroek voor zijn aanvulling. Geïsoleerde draaiduizeligheid als manifestatie van een subclavian steal syndroom is echter zo zeldzaam, dat we het, gezien de doelgroep van dit tijdschrift, achterwege hebben gelaten.

Roeland van Leeuwen, neuroloog, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn
Literatuur

van Leeuwen RB, Bruintjes TD, Verhagen WIM. De patiënt met duizeligheid: een praktische aanpak. Tijdschr Neurol Neurochir 2008;109;5:200-8.

Emil
Verhoofstad

Dank voor het leerzame artikel. Een vraagje over figuur 2. Mogelijk ligt het aan mijn gebrekkig ruimtelijk inzicht maar zou de kubus van punt 1 naar punt 2-1 en vervolgens 2-2 niet juist de andere kant moeten draaien? Ik vermoed dat de figuur gebruikt is van een eerder artikel in het NTvG waarbij de patient met het gezicht naar rechts begint in plaats van naar links bij deze patiente (link).

Roeland
van Leeuwen

Als antwoord op door e.verhoofstad@…

Auteurs zijn het wel eens met het punt van collega Verhoofstad. Ook in de publicatie van 2020 is de figuur niet optimaal: hoofdbewegingen en kubus zijn niet maximaal synchroon.

We verwijzen liever naar de figuur in een eerdere publicatie in het NTvG, zie:

https://www.ntvg.nl/uploads/2012/19/98/12/1998126720001f.jpg

Opmerking bij deze figuur:  in stap 1 kijkt het hoofd recht vooruit, terwijl het 45 gr. naar links gedraaid moet zijn. Blijkbaar blijft het lastig deze manoeuvre goed weer te geven...