Bekkenpijn door zwangerschap:mechanische factoren spelen géén rol
Open

Pro-contra
20-02-2009
Geerte van de Pol

Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn kreeg in Nederland bekendheid onder de term ‘bekkeninstabiliteit’. Hoewel deze term in Nederland gemeengoed is geworden, is deze onjuist en moet daarom vermeden worden. Deze benaming berust namelijk op het mechanische idee dat de pijn veroorzaakt wordt door instabiliteit van de bekkengordel als gevolg van distentie in de gewrichten. Er is echter geen bewijs voor een mechanische oorzaak van bekkenpijn.

Rug- en bekkenpijn komt bij ongeveer de helft van de zwangeren voor. Vrouwen die van zichzelf zeggen ‘bekkeninstabiel’ te zijn, vormen een speciale groep. Zij geven meer mobiliteitsbeperking aan en melden zich vaker ziek dan vrouwen zonder zwangerschapsgerelateerde bekken- of rugpijn of vrouwen die alleen rugpijn hebben.1

In de internationale literatuur worden verschillende met bovengenoemde klacht samenhangende factoren gemeld, zoals leeftijd, pariteit, roken, sporten, het verrichten van zwaar werk en een voorgeschiedenis van rug- of bekkenpijn. Alleen over een positief verband met het laatste bestaat consensus. Ook ...