Bekkenpijn door zwangerschap; een nieuwe aandoening?

Opinie
J.M.A. Mens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1964-6

Zie ook het artikel op bl. 1961.

De laatste jaren is er in Nederland in toenemende mate belangstelling voor bekkenpijn in relatie met zwangerschap. De relatie is waarschijnlijk zo oud als de mensheid en het probleem beperkt zich niet tot ons land.1

Nieuw is de Vereniging voor Patiënten met Bekkenproblemen in Relatie tot Symfysiolyse. Nieuw is ook de belangstelling voor het bekken van de Researchgroep houdings- en bewegingsapparaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De belangstelling heeft helaas ook geleid tot onrust onder zwangeren en onnodige medicalisering enerzijds en tot negatieve reacties onder hulpverleners anderzijds (‘wat zit er nu weer tussen de oren?’). Het is dan ook verheugend dat er in dit nummer van het Tijdschrift een zeer genuanceerde klinische les aan dit onderwerp gewijd wordt.

Ongeveer de helft van de vrouwen heeft tijdens de zwangerschap in enige mate last van pijn onder in de rug of rond het bekken…

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Instituut Revalidatie, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam.

J.M.A.Mens.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties