Symfyseruptuur durante partu

Klinische praktijk
Klaas-Auke Nouta
Marina Van Rhee
Evert J. Van Langelaan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2802
Abstract

Samenvatting

Een 36-jarige vrouw kreeg pijn aan de voorkant van haar bekken, enkele uren na de geboorte van haar eerste kind. De pijn verergerde bij lopen. Het bleek dat patiënte tijdens de bevalling een ‘knap’ had gevoeld. Er werd een röntgenfoto gemaakt, waarop een diastase van 50 mm in de symfyse werd gezien. De diagnose ‘symfyseruptuur’ werd gesteld. Patiënte werd conservatief behandeld met bedrust en bekkenfixatie. Na 17 weken was zij klachtenvrij. Symfyseruptuur durante partu is een zeldzame aandoening. Ze wordt gekarakteriseerd door pijn rondom de symfyse en/of de sacro-iliacale gewrichten gedurende de eerste 24 h post partum. De diagnose kan gesteld worden met een röntgenfoto. De behandeling is overwegend conservatief, door middel van bekkenfixatie en bedrust.

Auteursinformatie

Contact Rijnland Ziekenhuis, afd. Orthopaedie, Leiderdorp en Alphen aan de Rijn.Drs. K.A. Nouta, anios orthopedie; drs. M. van Rhee en dr. E.J. van Langelaan, orthopedisch chirurgen. Contactpersoon: drs. K.A. Nouta (kanouta@hotmail.com)

Verantwoording

Dr. Susan Hazelbag, gynaecoloog, leverde commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 16 december 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties