Indicatie voor operatieve behandeling

Bekkenpijn door zwangerschap: rol van mechanische factoren

Klinische praktijk
Arie B. van Vugt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B218
Abstract

zwangerschap

Hoewel het bekkenpijnsyndroom door sommigen als een modeverschijnsel wordt afgedaan,1 is er wel degelijk een groep patiënten die ernstig geïnvalideerd raakt ten gevolge van persisterende bekkenpijn na een doorgemaakte zwangerschap en bevalling.2 Een afwachtende houding ten aanzien van de klachten is geboden, zo luidt het formele patiëntenadvies van de Nederlandse Vereniging voor Obstretrie en Gynaecologie (www.nvog.nl/files/bekkenpijn_bekkeninstabiliteit_en_zwangerschap.pdf). Slechts bij een zeer klein gedeelte van de patiënten komt, als laatste mogelijkheid, uiteindelijk de vraag naar boven om een operatieve behandeling.

Diagnostiek

De anamnese en het lichamelijk onderzoek zijn de hoeksteen voor het stellen van de diagnose. Specifiek voor de bekkenregio zijn de ‘active straight leg raise’-test en de ‘posterior pelvic pain provocation’-test.3 In het algemeen worden er bij radiologisch onderzoek geen afwijkingen gevonden. In een vroeg stadium van de aandoening is er vaak een verhoogde beweeglijkheid in de bekkenring. Als men echter onderzoek doet na een…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Spoedeisende Hulp, Nijmegen.

Contact Prof.dr. A.B. van Vugt, chirurg-traumatoloog (a.vanvugt@chir.umcn.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 juli 2008

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik wil mijn waardering uitspreken voor het artikel van collega Van Vugt. Tijdens mijn langdurige medische praktijk heb ik meermalen patiënten met klachten van bekkeninstabiliteit gezien. Een goede beoordeling van de klachten is helaas pas laat doorgedrongen. Het artikel van collega Mens in 1995 heeft velen de ogen geopend [1]. Als trouw bewonderaar van het werk van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, heb ik forse reserves tegen de beweringen van die zijde dat bekkeninstabiliteit geen reële aandoening zou zijn. Een actieve conservatieve en mogelijk ook een operatieve therapie zijn zinvol.

Literatuur

[1] Mens JMA. Bekkenpijn door zwangerschap; een nieuwe aandoening? Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1964-6.

H. Burger, chirurg n.p.

Dank voor de positieve reactie en het noemen van het baanbrekende werk van collega Mens op het gebied van conservatieve therapie.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Spoedeisende Hulp, Nijmegen

Prof.dr. Arie van Vugt, chirurg-traumatoloog