Behandelopties voor therapieresistente hypertensie

Van pseudoresistentie tot refractaire hypertensie
Stand van zaken
29-04-2016
Jorie Versmissen, Kelly Hendriks, Anton H. van den Meiracker en Mariëtte H.W. Kappers

Auteursinformatie

Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde, Rotterdam.

Dr. J. Versmissen, aios interne geneeskunde; dr. A.H. van den Meiracker, internist-vasculair geneeskundige.

Amphia Ziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Breda.

Drs. K. Hendriks, anios interne geneeskunde; dr. M.H.W. Kappers, internist-vasculair geneeskundige.

Contactpersoon: dr. J. Versmissen (j.versmissen@erasmusmc.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Jorie VersmissenICMJE-formulier
Kelly HendriksICMJE-formulier
Anton H. van den MeirackerICMJE-formulier
Mariëtte H.W. KappersICMJE-formulier