Behandelopties voor therapieresistente hypertensie

Van pseudoresistentie tot refractaire hypertensie
Stand van zaken
29-04-2016
Jorie Versmissen, Kelly Hendriks, Anton H. van den Meiracker en Mari√ętte H.W. Kappers
Aanvaard op 09-03-2016.
Gepubliceerd op 29-04-2016.
In print verschenen in week 18 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9937