Behandeling voor endocarditis afronden met orale antibiotica?

Opinie
Kim C.E. Sigaloff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3440
Abstract

Een van de pijlers van verantwoord antibioticagebruik (‘antibiotic stewardship’) is een snelle omzetting van intraveneuze naar orale antibiotica. Door een vroege switch kan een patiënt sneller naar huis en wordt de kans op ziekenhuis-gerelateerde complicaties kleiner. Alhoewel voor veel infecties, waaronder Gram-negatieve bacteriëmie en osteo-articulaire infecties, een snelle switch van intraveneuze naar orale antibiotica veilig is gebleken,1 vormde de behandeling van endocarditis een belangrijke uitzondering op deze regel.

De POET-trial

De onlangs gepubliceerde POET-trial, waarvan de resultaten ook elders in dit tijdschrift worden besproken, opent de deur om switch van intraveneuze naar orale antibiotica toe te passen bij geselecteerde patiënten met endocarditis.2,3 De 400 deelnemers aan deze ‘non-inferiority’-trial, uitgevoerd in Denemarken, hadden een linkszijde endocarditis die werd veroorzaakt door streptokokken, stafylokokken of Enterococcus faecalis; bij circa 25% van de patiënten betrof het een infectie van een kunstklep. Na gemiddeld 17 dagen intraveneuze therapie werd de behandeling in…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde: dr. K.C.E. Sigaloff, internist-infectioloog.

Contact K.C.E. Sigaloff (k.sigaloff@vumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Kim C.E. Sigaloff ICMJE-formulier
‘Uitbehandelen’ endocarditis kan ook oraal
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties