Thuisbehandeling van infectieuze endocarditis

Illustratie van een hart met een deurtje erin
Victor A.W.M. Umans
Sabrine Douiyeb
Mariëlle G.J. Duffels
Jiri F.P. Wagenaar
Martine Hoogewerf
Tjeerd Germans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6668
Abstract

Beste collega’s,

In deze klinische les gaan we het hebben over endocarditis, een infectie van het endotheel en de kleppen van het hart. De behandeling bestaat uit langdurige, intraveneuze antimicrobiële therapie. Het lijkt patiëntvriendelijk en veilig om die behandeling gedeeltelijk thuis te bieden. Wij beschrijven drie patiënten met gecompliceerde endocarditis die thuisbehandeling kregen.

Patiënt A, een 42-jarige vrouw, werd naar de SEH gebracht met een septische shock. Een week eerder had ze haar voet verwond in de tuin. Bij binnenkomst had ze rugpijn, evenwichtsstoornissen en last van dubbelzien. Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een zieke vrouw. Het neurologisch onderzoek liet ptosis zien aan de linkerzijde, hemi-hyperesthesie en ataxie. Een MRI-scan van de hersenen liet meerdere perfusiedefecten zien en afwijkingen die mogelijk pasten bij meningitis. Een aanvullende CT-scan van de thorax en het abdomen toonde infarcten in de milt en de rechter nier. Na afname van bloedkweken behandelden wij de patiënte met ceftriaxon en amoxicilline vanwege de verdenking op een meningitis. Binnen 24 uur werd er Staphylococcus aureus aangetoond in zowel het bloed als de liquor, waarna de patiënte gericht werd behandeld met flucloxacilline 12 gram per 24 uur. Na 48 uur werden opnieuw bloedkweken afgenomen. Ook die waren positief voor S. aureus. Hierdoor…

Auteursinformatie

Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar. Afd. Cardiologie: dr. V.A.W.M. Umans, dr. M.G.J. Duffels en dr. T. Germans, cardiologen. Afd. Interne Geneeskunde: dr. J.F.P. Wagenaar, internist-infectioloog. Afd. Medische Microbiologie: drs. M. Hoogewerf, arts-microbioloog. Amsterdam UMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: drs. S. Douiyeb, arts-onderzoeker.

Contact V.A.W.M. Umans (v.a.w.m.umans@nwz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Victor A.W.M. Umans en Sabrine Douiyeb hebben in gelijke mate bijgedragen aan dit artikel en zijn daarom gedeeld eerste auteur. Drs. Gitte van Twillert en dr. Kim Sigaloff gaven waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Victor A.W.M. Umans ICMJE-formulier
Sabrine Douiyeb ICMJE-formulier
Mariëlle G.J. Duffels ICMJE-formulier
Jiri F.P. Wagenaar ICMJE-formulier
Martine Hoogewerf ICMJE-formulier
Tjeerd Germans ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Hartfalen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties