‘Outpatientparenteralantimicrobialtherapy’ (OPAT) steeds populairder

Thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica

Deurmat met home sweet home erop
Lucas H.P. Bernts
Bregtje A. Lemkes
Kim C.E. Sigaloff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7149
Abstract

Voor sommige infecties is een langdurige behandeling met intraveneuze antibiotica nodig. In steeds meer gevallen kunnen specialistische thuiszorgmedewerkers dit in de thuissituatie verzorgen. De organisatie van deze zorg is echter complex en er ontbreekt een duidelijke financieringsstructuur. Wat is de toekomst van deze zorg in Nederland?

Samenvatting

Juiste zorg op de juiste plek betekent in sommige gevallen dat de zorg niet langer in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden. Zo kunnen specialistische thuiszorgmedewerkers intraveneuze behandelingen in de thuissituatie verzorgen. Een thuisbehandeling kan de opnameduur van klinisch stabiele patiënten sterk verkorten, maar vereist een goede samenwerking tussen de behandelaar in het ziekenhuis, de apotheek, de thuiszorg en de patiënt. ‘Outpatient parenteral antimicrobial therapy’(OPAT)-teams waarborgen in steeds meer ziekenhuizen in Nederland de indicatiestelling, veiligheid en monitoring van thuisbehandeling met intraveneuze antibiotica. Dit verpleegkundig gedreven team faciliteert de thuisbehandeling voor de hoofdbehandelaar door nauw samen te werken met infectiologen, de apotheek en de thuiszorg, en is het aanspreekpunt voor de patiënt. De laatste jaren zien we een toenemende vraag naar OPAT, maar een eenduidige financieringsstructuur voor de teams ontbreekt. Dit zal essentieel zijn om de juiste zorg op de juiste plek te houden en innovaties op het gebied van thuisbehandeling te ontwikkelen.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Infectieziekten, Amsterdam: dr. B.A. Lemkes en dr. K.C.E. Sigaloff, internist-infectiologen. Radboudumc, afd. Medische Microbiologie, Nijmegen: dr. L.H.P. Bernts, aios Medische Microbiologie (voorheen basisarts antibiotica(A)-team, Amsterdam UMC).

Contact K.C.E. Sigaloff (k.sigaloff@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Het OPAT-team Amsterdam UMC bestaat uit Laura Laan, verpleegkundig specialist, Marleen van Leeuwen, verpleegkundige en Juliette van der Heide, apotheker. De data gepresenteerd in dit artikel is mede verzameld door Sophie Coenen, Sabrine Douiyeb en Roel Achterbergh. We danken Luke Broeke voor hulp bij de beschrijving van OPAT-financieringsmogelijkheden.

Auteur Belangenverstrengeling
Lucas H.P. Bernts ICMJE-formulier
Bregtje A. Lemkes ICMJE-formulier
Kim C.E. Sigaloff ICMJE-formulier
Dit artikel wordt besproken in#11 Herstelplan voor de zorg in Suriname
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties