Gunstige ervaringen met intraveneuze antimicrobiële therapie buiten het ziekenhuis

Onderzoek
P.J. van den Broek
H.M.J. Haerkens
N.J.H.W. van Weert
P. Vermeij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:2297-301
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of thuisbehandeling met antimicrobiële middelen van patiënten met een infectie mogelijk is.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Leiden.

Methode

In oktober 1992 werd begonnen met het thuis behandelen van patiënten met intraveneus toegediende antimicrobiële middelen. Bij de thuisbehandeling diende de patiënt zichzelf de geneesmiddelen toe. De ziekenhuisapotheek leverde de medicatie en de infusiehulpmliddelen. Een internist-infectioloog had de supervisie over de thuisbehandeling en de verpleegkundigen van de eerstehulpafdeling, en de poliklinieken wisselden zo nodig infusiecanules. Patiënten mochten naar huis nadat in overleg met de huisarts de medische en psychosociale geschiktheid was beoordeeld en nadat instructie had plaatsgevonden over de infusietechniek en de zorg voor de infusiecanule.

Resultaten

In de periode oktober 1992-september 1996 werden 162 patiënten thuis behandeld; de mediane leeftijd was 45 jaar (uitersten: 3-82) en de mediane duur van de thuisbehandeling 15 dagen (1-221). Osteomyelitis, artritis, ziekte van Lyme, sepsis met strooihaarden en infecties met herpesvirussen waren de meest voorkomende indicaties voor thuisbehandeling. Penicillinen en cefalosporinen werden bij 70, teicoplanine bij 12 en antivirale middelen bij 14 van de behandelingen gegeven. Voor intermitterende toediening werden voornamelijk injectiespuit, veerdrukpomp of elastomeerpomp gebruikt; voor continue infusie spuitenpomp of cassettepomp. Het plan om de patiënt de thuisbehandeling zoveel mogelijk zonder extra professionele hulp te laten uitvoeren werd bij 82 van de behandelingen verwezenlijkt. In 60 van de gevallen voerden de patiënten de thuisbehandeling uit zonder verdere hulp, in 22 van de gevallen vervulde mantelzorg een essentiële rol.

Conclusie

Thuisbehandeling met antimicrobiële middelen intraveneus is goed mogelijk. Bij algehele invoering zouden circa 1400 patiënten per jaar daarvan gebruik kunnen maken.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Afd. Infectieziekten: dr.P.J.van den Broek, internist.

Ziekenhuisapotheek: prof.dr.P.Vermeij, ziekenhuisapotheker.

TNO Preventie en Gezondheid, divisie Technologie in de Gezondheidszorg, Leiden.

Mw.H.M.J.Haerkens, gezondheidswetenschapper-epidemioloog.

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Nijmegen.

Dr.N.J.H.W.van Weert, medisch socioloog-gezondheidswetenschapper.

Contact dr.P.J.van den Broek

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties