Hoe herken je infectieuze endocarditis?

Een stuk gras is deels gemaaid. Het ongemaaide deel heeft de vorm van een hart.
Marianne M.C. Hendriks
Madelon C.E. van den Heuvel
A.H.M. (Bart) van Straten
C.M. (Kees) Verduin
Heidi A. Ammerlaan
Patrick Houthuizen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D5889
Abstract

Dames en Heren,

Vandaag gaan wij het hebben over infectieuze endocarditis. Deze zeldzame maar potentieel levensbedreigende aandoening kan op uiteenlopende manieren tot uiting komen, zoals we zullen zien bij de presentatie van de patiënten. Wij richten de aandacht vooral op de herkenning van dit ziektebeeld.

Infectieuze endocarditis is een zeldzame, maar potentieel levensbedreigende infectie van het endocard en de hartkleppen. De incidentie bedraagt 3-9 per 100.000 personen per jaar en de ziekte heeft een 1-jaarsmortaliteit tot 38%.1 Deze incidentie stijgt gestaag vanwege de verouderende populatie en het toenemend gebruik van invasieve katheters en intracardiale implantaten als hartkleppen en pacemakers.1 Infectieuze endocarditis kan leiden tot lokale klepdestructie, intracardiale abcessen, geleidingsstoornissen en ernstige extra-cardiale complicaties als gevolg van trombo-embolieën, immunologische fenomenen of septische strooihaarden.

Het ziektebeeld is heterogeen en wordt veroorzaakt door verschillende micro-organismen, hoofdzakelijk bacteriën, soms schimmels of gisten. Het beloop kan variëren van acuut en snel progressief tot chronisch. Als gevolg van het aspecifieke klachtenpatroon komen patiënten met infectieuze endocarditis niet alleen bij de huisarts op het spreekuur, maar ook bij medisch specialisten van verschillende disciplines. De aspecifieke presentatie en de zeldzaamheid van het ziektebeeld resulteren vaak in een vertraagde diagnosestelling.

In deze…

Auteursinformatie

Radboud UMC, Nijmegen, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: drs. M.M.C. Hendriks, aios interne geneeskunde. Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, afd. Cardiologie: drs. M.C.E. van den Heuvel en dr. P. Houthuizen, cardiologen; afd. Cardiothoracale chirurgie: dr. A.H.M. van Straten, cardiothoracaal chirurg; afd. Interne Geneeskunde: dr. H.A. Ammerlaan, internist-infectioloog. Stichting PAMM, Veldhoven: dr. C.M. Verduin †, arts- microbioloog.

Contact M.M.C Hendriks (marianne.mc.hendriks@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marianne M.C. Hendriks ICMJE-formulier
Madelon C.E. van den Heuvel ICMJE-formulier
A.H.M. (Bart) van Straten ICMJE-formulier
C.M. (Kees) Verduin ICMJE-formulier
Heidi A. Ammerlaan ICMJE-formulier
Patrick Houthuizen ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties