Kleine klepafwijkingen met grote gevolgen

Niet-bacteriële trombotische endocarditis

Illustratie van een rozenstruik in de vorm van een hart.
Myrthe C. van der Burg
Jan-Willem Balder
Joop J.G. van den Brand
Sander van Gulik
Aernoud T.L. Fiolet
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5816
Abstract

Dames en Heren,

Vandaag gaan wij het hebben over niet-bacteriële trombotische endocarditis, een zeldzaam fenomeen. We bespreken wanneer aan deze aandoening gedacht moet worden, welke diagnostiek zinvol is en wat op dit moment de gebruikelijke behandeling is.

Niet-bacteriële trombotische endocarditis is een niet-infectieuze vorm van endocarditis met steriele vegetaties, die bestaan uit afzettingen van trombocyten en fibrinedraden. Deze aandoening doet zich met name voor bij maligniteiten, auto-immuunziekten en hypercoagulabiliteit. Aan de hand van 2 ziektegeschiedenissen lichten wij dit ziektebeeld nader toe.

Patiënt A, een 73-jarige vrouw die 20 jaar geleden behandeld was voor mammacarcinoom, werd door de neuroloog gezien in verband met geleidelijk progressieve, onvrijwillige bewegingen van de rechterarm, geduid als hemichorea. MRI-onderzoek liet beiderzijds frontopariëtaal meerdere kleine corticale ischemische gebieden zien (figuur 1). Ischemische veranderingen als directe verklaring voor de chorea, zoals een thalamusinfarct, werden niet gevonden.

Figuur 1
MRI-opname van het cerebrum van patiënt A
Figuur 1 | MRI-opname van het cerebrum van patiënt A
T2-gewogen ‘fluid attenuated inversion recovery’(FLAIR)-MRI-opname (transversale coupe) van het cerebrum van patiënt A, die door de neuroloog werd gezien in verband met geleidelijk progressieve, onvrijwillige bewegingen van de rechterarm. Beiderzijds zijn er frontopariëtaal witte afwijkingen te zien die duiden op corticale ischemische gebieden. Al deze afwijkingen vertoonden ook diffusierestrictie.

Patiënte kreeg clopidogrel voorgeschreven. Om een cardiale emboliebron uit te sluiten onderging zij een ambulant 72-uursholteronderzoek, waarbij geen ritmestoornissen werden gevonden. Een transthoracaal echocardiogram liet niet-afwijkende dimensies van de atria en de ventrikels zien, met een normaal ogende aortaklep zonder aanwijzingen voor vegetaties, een matige aortaklepinsufficiëntie en een normaal…

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, afdeling Longgeneeskunde, Nieuwegein: drs. M.C. van der Burg, anios. Meander Medisch Centrum, Amersfoort: afd. Interne Geneeskunde: dr. J. Balder en drs. A.T.L. Fiolet, aiossen cardiologie; afd. Longgeneeskunde: drs. J.J.G. van den Brand, longarts; afd. Neurologie: drs. S. van Gulik, neuroloog.

Contact A.T.L. Fiolet (atl.fiolet@meandermc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Judith Herder, longarts, dr. Arend Mosterd, cardioloog, en prof. dr. Steven Chamuleau, cardioloog, gaven waardevol commentaar op een eerdere versies van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Myrthe C. van der Burg ICMJE-formulier
Jan-Willem Balder ICMJE-formulier
Joop J.G. van den Brand ICMJE-formulier
Sander van Gulik ICMJE-formulier
Aernoud T.L. Fiolet ICMJE-formulier
Aernoud Fiolet

Ook interessant

Reacties