Behandeling van astma bij kinderen op geleide van bronchiale hyperreactiviteit*

Onderzoek
28-05-2009
Marianne Nuijsink, Wim C.J. Hop, Peter J. Sterk, Eric J. Duiverman en Johan C. de Jongste

Doel

Onderzoeken of bij kinderen met astma een behandelstrategie op geleide van symptomen én bronchiale hyperreactiviteit van de luchtweg (BHR) het aantal symptoomvrije dagen doet toenemen en de longfunctie verbetert in vergelijking met een behandelingstrategie op geleide van symptomen alleen.

Opzet

Multicentrisch dubbelblind gerandomiseerd interventieonderzoek met parallelgroep gedurende 2 jaar.

Methode

210 kinderen (leeftijd 6-16 jaar) met matig ernstig atopisch astma, geselecteerd op grond van symptoomscores en aanwezigheid van BHR, werden gerandomiseerd voor een van de 2 behandelstrategieën. Elke 3 maanden werden symptoomscores, het geforceerde expiratoire 1-secondevolume (FEV1) en BHR (uitgedrukt in PD20: de dosis die bij de metacholineprovocatietest een afname van 20% in het FEV1 geeft) gemeten. Daarna werd de medicatie (fluticason 100-1000 μg/dag, eventueel met salmeterol 100 μg/dag) aangepast volgens een algoritme gebaseerd op de symptoomscores alleen (referentiestrategie, n = 104) of de mate van BHR én symptoomscores (BHR-strategie, n = 102).

Resultaten

Na 2 jaar werd tussen de behandelstrategieën geen verschil in het percentage symptoomvrije dagen gevonden. Bij kinderen behandeld volgens de BHR-strategie was het FEV1 significant hoger dan bij kinderen behandeld volgens de referentiestrategie (verschil 2,3% van de voorspelde waarde; p = 0,046). Dit verschil werd verklaard door een geleidelijke afname van het FEV1 in de referentiestrategie in een subgroep van kinderen met BHR en weinig klachten bij randomisatie. Aan het einde van de studie was het verschil in FEV1 6% tussen beide behandelingsstrategieën in deze subgroep (n = 91; p = 0,017).

Conclusie

Astmabehandeling op geleide van BHR verbeterde het percentage symptoomvrije dagen niet, maar voorkwam longfunctieverlies bij allergisch astmatische kinderen, vooral bij kinderen met weinig symptomen ondanks evidente BHR.