De piekstroommeter: beperkte rol in de diagnostiek en follow-up bij kinderen met astma

Klinische praktijk
A.W.A. Kamps
R.J. Roorda
P.L.P. Brand
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:842-6
Abstract

Samenvatting

- De piekstroommeter wordt vaak gebruikt als hulpmiddel in de diagnostiek en follow-up bij kinderen (en volwassenen) met astma. Er zijn echter geen literatuurgegevens die deze gang van zaken ondersteunen.

- Tussen gezonde personen en astmapatiënten bestaat zoveel overlap in niveau en variatie van de piekstroom dat het registreren van piekstroom beschouwd moet worden als een onbetrouwbaar hulpmiddel bij de diagnostiek van astma.

- Ook is duidelijk geworden dat piekstroomvariatie in wisselende mate correleert met andere parameters van de ernst van het astma.

- Bovendien blijken kinderen en volwassenen een piekstroomdagboek onbetrouwbaar in te vullen: 20-40 van de opgeschreven waarden is verzonnen, en nog eens 25 foutief opgeschreven.

- Tot slot is aangetoond dat zelfmanagementprogramma's voor de behandeling van astma ook effectief zijn als ze niet gebruikmaken van piekstroomregistratie.

- Piekstroomregistratie kan derhalve niet worden aanbevolen voor de routinematige diagnostiek en follow-up van astma.

- In incidentele gevallen, zoals bij patiënten die verslechtering van hun astma zelf niet of te laat opmerken of bij wie onduidelijk is welke prikkels klachten uitlokken, kan de piekstroommeter wel een nuttig hulpmiddel zijn.

Auteursinformatie

Isala Klinieken, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.

A.W.A.Kamps, assistent-geneeskundige; dr.R.J.Roorda en dr.P.L.P. Brand, kinderartsen-pulmonologen.

Contact dr.P.L.P.Brand (p.l.p.brand@isala.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties