Behandeling kinderen met astma op geleide van stikstofmonoxide in de uitademingslucht

meerwaarde stikstofmonoxidemeting nog niet aangetoond
Stand van zaken
02-09-2010
Miranda W. Langendam, Mariëlle W.H. Pijnenburg, Johan C. de Jongste, Lotty Hooft, Rob J.P.M. Scholten en Nicole Boluyt
  • Er is controverse over het nut van titratie van astmabehandeling op basis van de fractie stikstofmonoxide gemeten in de uitademingslucht (FeNO).

  • Wij deden systematisch literatuuronderzoek naar de effectiviteit van astmabehandeling op geleide van de FeNO bij kinderen.

  • Tot en met maart 2009 werden 4 gerandomiseerde, gecontroleerde trials gepubliceerd, maar de resultaten konden niet gecombineerd worden. De methodologische kwaliteit van de RCT’s was redelijk tot hoog.

  • Er werd geen significant effect gevonden van FeNO-monitoring op het aantal symptoomvrije dagen, astma-exacerbaties, ziekenhuisopnamen, longfunctiebeloop (behalve in één onderzoek) en kwaliteit van leven.

  • Er was een bescheiden effect op prednisongebruik. Kinderen behandeld op geleide van de FeNO gebruikten minder vaak prednison dan kinderen die op geleide van symptomen werden behandeld. Kinderen behandeld op geleide van de FeNO gebruikten wel een hogere dosis inhalatiecorticosteroïden.

  • Het titreren van de astmabehandeling bij kinderen met behulp van FeNO kan op dit moment niet worden aanbevolen in de huisarts- en de kindergeneeskundige praktijk.