Behandelen van subklinische hypothyreoïdie bij ouderen?
Open

Nog geen duidelijk bewijs voor effect
Ter discussie
03-12-2012
Wendy P.J. den Elzen, Jan W.A. Smit, Simon P. Mooijaart en Jacobijn Gussekloo
Gepubliceerd op 03-12-2012.
In print verschenen in week 3 2013.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5094