Begeleiding van de zwangerschap en de partus bij draagsters van hemofilie

Klinische praktijk
K. Meijer
K. Bouman
K.M. Sollie
R.Y.J. Tamminga
J. van der Meer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1249-53
Abstract

Dames en Heren,

Hemofilie kent u als het prototype van een geslachtsgebonden aandoening: mannen hebben de ziekte, vrouwen zijn draagster ervan. Draagsters van hemofilie hebben gewoonlijk geen spontane bloedingsneiging; wel treden bij een deel van hen bloedingen op bij ingrepen en traumata. Een partus is voor hen wat dit laatste betreft vaak de eerste ‘test’. Behalve met een mogelijk verhoogd bloedingsrisico bij de moeder rondom de partus moet men ook rekening houden met de mogelijkheid dat er een zoon geboren wordt met hemofilie.

Draagsters van hemofilie presenteren zich als zij zwanger zijn meestal in de eerste lijn. Aan de hand van de volgende 3 casussen willen wij het belang van vroegtijdig overleg en stollingsonderzoek en van een goede voorlichting aan deze vrouwen demonstreren.

Patiënt A was een 27-jarige primigravida, van wie bekend was dat zij draagster was van ernstige hemofilie A. Haar plasmaspiegel van factor VIII:C, die was bepaald vóór…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Hemofiliebehandelcentrum: mw.dr.K.Meijer en hr.prof.dr.J.van der Meer, internisten-hematologen.

Afd. Genetica: mw.K.Bouman, klinisch geneticus.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: mw.K.M.Sollie, gynaecoloog.

Beatrix Kinderkliniek: hr.dr.R.Y.J.Tamminga, kinderarts-hematoloog.

Contact mw.dr.K.Meijer (k.meijer@int.umcg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties