Barrett-slokdarm: nieuwe ontwikkelingen in endoscopische surveillance

Klinische praktijk
W.A. Marsman
K.K. Krishnadath
P. Fockens
G.N.J. Tytgat
J.J.G.H.M. Bergman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:2268-74
Abstract

Samenvatting

- De huidige surveillance van patiënten met een Barrett-slokdarm wordt bemoeilijkt door de moeizame endoscopische detectie van vroege afwijkingen, de ‘sampling error’ van randombiopten, de subjectiviteit van histologische beoordeling en de lage incidentie van carcinoom.

- Voor een betrouwbaarder endoscopische beoordeling van het Barrett-segment zijn nieuwe endoscopische technieken beschikbaar: hogeresolutie-endoscopie, chromoscopie, fluorescentie-endoscopie en optische coherentietomografie.

- Gebruik van moleculaire markers zou kunnen leiden tot een betere risicostratificatie van patiënten. Met DNA-flowcytometrie is detectie van aneuploïde celpopulaties mogelijk en kan een toename van het aantal cellen in de S- en G2-fase worden gemeten; flowcytometrische afwijkingen zijn mogelijk een betere voorspeller van carcinoom dan de histologische beoordeling.

- De nieuwe endoscopische technieken in combinatie met het gebruik van moleculaire markers zouden kunnen leiden tot een efficiënter en kosteneffectiever surveillanceprogramma.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

W.A.Marsman, arts-onderzoeker; mw.dr.K.K.Krishnadath, assistent-geneeskundige; dr.P.Fockens, prof.dr.G.N.J.Tytgat en dr.J.J.G.H.M. Bergman, maag-darm-leverartsen.

(j.j.bergman@amc.uva.nl).

Contact dr.J.J.G.H.M.Bergman (j.j.bergman@amc.uva.nl)

Verantwoording

Namens de Barrett-adviescommissie van het Integraal Kankercentrum Amsterdam, waarvan de leden aan het einde van dit artikel staan vermeld.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties