Avicenna-prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:1281

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reikte in november 1997 de Avicenna-prijs uit, die door het Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele Samenleving (OGM) werd ingesteld. In het najaar van 1999 zal voor de tweede keer de prijs worden uitgereikt aan een zorgverlener of instelling die heeft bijgedragen aan een wezenlijke verbetering van de zorg aan allochtonen. Bij de beoordeling wordt in beschouwing genomen of de zorgverlener of instelling werkzaam is in de gezondheidszorg in Nederland en een duidelijk omschreven bijdrage levert aan de verbetering van zorg en hulpverlening aan allochtonen, waardoor gezondheidsverschillen verminderen en waarbij een respectvolle en gelijkwaardige benadering…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties