Auto-immuunhepatitis door minocycline

Casuïstiek
28-12-2012
Mieke Aldenhoven, J. Gert van Enk en Wim A. Avis

Achtergrond

Een geneesmiddelgeïnduceerde auto-immuunhepatitis is een acute en potentieel ernstige bijwerking die voornamelijk beschreven wordt bij langdurig gebruik van minocycline. Kenmerkende biochemische bevindingen hierbij zijn sterk verhoogde transaminasenwaarden met slechts matig verhoogde markers van cholestase, een nauwelijks verhoogde bilirubinewaarde, een stijging van de IgG-concentratie en een hoge antinucleaire-antistoffen(ANA)-titer.

Casus

Een 14-jarig meisje ontwikkelde een auto-immuunhepatitis bij langdurig gebruik van minocycline vanwege acne vulgaris. Zij presenteerde zich met icterus en sterk verhoogde leverenzymwaarden. Patiënte herstelde volledig na het staken van het medicijn.

Conclusie

Deze vorm van auto-immuunhepatitis onderscheidt zich van een ‘klassieke’ auto-immuunhepatitis door het snelle klinische herstel van patiënt na het staken van het inducerende medicament en het niet opnieuw optreden van de aandoening na het stoppen van behandeling met glucocorticoïden. Gezien de kans op het induceren van een auto-immuunhepatitis dient het langdurig voorschrijven van minocycline bij patiënten met acne vulgaris met terughoudendheid te gebeuren.