bijwerking van een kruidenextract

Auto-immuunhepatitis door zilverkaars

Klinische praktijk
Hendrik W.P.C. van de Meerendonk
Florence P.A.M. van Hunsel
Hans E. van der Wiel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B146
Abstract

Samenvatting

Een 47-jarige vrouw presenteerde zich met icterus en buikklachten als gevolg van auto-immuunhepatitis. Vanwege menopauzale klachten gebruikte zij het kruidenpreparaat Ymea, dat extracten van zilverkaars (Cimicifuga racemosa) bevat. Volgens de criteria van de Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) was causaal verband tussen het gebruik van zilverkaars en de auto-immuunhepatitis aannemelijk. Deze casusbeschrijving is de zesde in de internationale literatuur die dit verband beschrijft. Het illustreert dat het belangrijk is bij patiënten te informeren naar het gebruik van alternatieve geneesmiddelen, zoals kruidenproducten, naast reguliere medicatie.

Auteursinformatie

IJssellandziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Capelle aan den IJssel.

Drs. H.W.P.C. van de Meerendonk, arts (thans: Diakonessenhuis, Utrecht); dr. H.E. van der Wiel, internist.

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, 's-Hertogenbosch.

Drs. F.P.A.M. van Hunsel, apotheker.

Contactpersoon: drs. H.W.P.C. van de Meerendonk (hvandem@hotmail.com).

Contact (hvandem@hotmail.com)

Verantwoording

Dr.R.Torenbeek leverde de histologische illustratie aan.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 april 2008

Ook interessant

Reacties