Analyse van gemelde bijwerkingen in Nederland

Bijwerkingen van kruidenpreparaten

Vijf flesjes en pillenpotjes op een rij.
Florence P.A.M. van Hunsel
A.C. (Kees) van Grootheest
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6615
Abstract

Rectificatie

In de resultatensectie van dit artikel zijn ‘Mahayograj guggulu’-tabletten abusievelijk aangeduid als antroposofische tabletten. Dit is onjuist. De correcte aanduiding luidt als volgt: ‘ayurvedische ‘Mahayograj guggulu’-tabletten’.”

Samenvatting

Doel

Het analyseren van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen bij het gebruik van kruidenpreparaten in Nederland.

Opzet

Beschrijvend, retrospectief.

Methode

Alle meldingen over vermoedelijke bijwerkingen van kruidenpreparaten in de Lareb-databank van de periode februari 1991-maart 2013 werden beoordeeld op causaal verband tussen gebruik van het middel en de gemelde bijwerking. Bijwerkingen werden ingedeeld naar ernst volgens internationale normen. Van alle meldingen over ernstige bijwerkingen werd een overzicht gemaakt.

Resultaten

De Lareb-databank bevatte in totaal 336 meldingen over vermoedelijke bijwerkingen van kruidenpreparaten. Van de 336 meldingen betrof het in 247 gevallen een enkelvoudig preparaat. In totaal bevatten de kruidenpreparaten 221 verschillende kruiden, waarbij een aantal ingrediënten meerdere malen voorkwamen. Er werden 518 bijwerkingen gemeld bij het gebruik van de verschillende kruidenpreparaten. 55 meldingen werden als ‘ernstig’ geclassificeerd.

Conclusie

Kruiden kunnen zelf bijwerkingen geven of interacties met geneesmiddelen veroorzaken, maar kruidenpreparaten kunnen ook vervuild zijn met reguliere geneesmiddelen of illegale – zelfs toxische – ingrediënten. Het melden van bijwerkingen draagt in belangrijke mate bij aan onze kennis hierover. Artsen en apothekers dienen patiënten te vragen naar het gebruik van alternatieve middelen, in het bijzonder middelen op basis van kruiden.

Auteursinformatie

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, ’s-Hertogenbosch.

Dr. F.P.A.M. van Hunsel, apotheker-epidemioloog.

Rijksuniversiteit Groningen, Groningen Research Institute of Pharmacy, afd. Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Groningen.

Prof.dr. A.C. van Grootheest, arts.

Contact dr. F.P.A.M van Hunsel (f.vanhunsel@lareb.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 25 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Florence P.A.M. van Hunsel ICMJE-formulier
A.C. (Kees) van Grootheest ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties