Astma-exacerbatie door preoperatief NSAID-gebruik

Klinische praktijk
Tahmiena Miry
Simone van der Sar-van der Brugge
Antoon J.M. van der Rijt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5064
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Acetylsalicylzuur en andere NSAID’s kunnen bij daarvoor gevoelige patiënten een astma-aanval uitlokken. Dit fenomeen wordt in de Angelsaksische literatuur ‘aspirin-exacerbated respiratory disease’ (AERD) genoemd en treedt vooral op bij patiënten die tevens chronische rinosinusitis hebben met of zonder neuspoliepen.

Casus

Een 60-jarige man zou vanwege pansinusitis en neuspoliepen functionele endoscopische sinuschirurgie ondergaan. Preoperatief werd hij echter toenemend kortademig, ongeveer 45 min na inname van diclofenac. Patiënt werd verneveld met salbutamol/ipratropium. Ook kreeg hij prednisolon intraveneus toegediend en zuurstofsuppletie, waarna hij geleidelijk herstelde. Gezien de trias van astma, pansinusitis en neuspoliepen, en overgevoeligheid voor een NSAID, stelden wij de diagnose ‘AERD’.

Conclusie

Overgevoeligheid voor NSAID’s komt vaker voor bij patiënten met astma, chronische rinosinusitis of neuspoliepen. Patiënten die vanwege chronische rinosinusitis met of zonder neuspoliepen een operatie ondergaan, moeten preoperatief niet routinematig behandeld worden met een NSAID.

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Longziekten, Utrecht: drs. T. Miry, arts in opleiding tot longarts. Amphia Ziekenhuis, Breda. Afd. Longziekten: drs. S. van der Sar-van der Brugge, longarts. Afd. Keel-, neus- en oorheelkunde: drs. A.J.M. van der Rijt, kno-arts.

Contact T. Miry (tmiry@outlook.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dr. Dirk Haans, radioloog (Amphia Ziekenhuis, Breda), controleerde de verklarende tekening bij het radiologische plaatje. Dr. Bojou Neecke, patholoog (Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam), controleerde de verklarende tekening bij het histopathologische plaatje.

Auteur Belangenverstrengeling
Tahmiena Miry ICMJE-formulier
Simone van der Sar-van der Brugge ICMJE-formulier
Antoon J.M. van der Rijt ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Beukhof
Beukhof

Een biochemisch-getinte aanvulling op de nuttige klinische waarschuwingen voor “Aspirin-Exacerbated Respiratory Diseases” [AERD] door Tahmiena Miry & al [NTvG2020:165:D5064]

Arachidonzuur [ArZ] is een vetzuur met 4 dubbele bindingen, die uiteraard fungeren als “Hot Spots”. Cyclo-oxygenase maakt hiervan gebruik om een ringstructuur te maken (geeft  prostaglandines); 5-Lipoxygenase knutselt ermee een carboxylgroep aan het molecuul (geeft leukotriënen). Leukotriënen [L3E] zijn ontstekingsmediatoren, die o.a. leiden tot bronchospasme, eosinophilie, en anaphylactoïde reacties.

NSAID’s blokkeren het cyclo-oxygenase pad en daarmee dus ook de synthese van PGE2, een belangrijke rem op het lipoxygenase pad. De verhoging van de spiegels van L3E na NSAID’s komt dus niet alleen doordat de stofwisseling de weg van de minste weerstand volgt; degranulatie van mestcellen door NSAID speelt hier trouwens ook nog een oorzakelijke rol.

Bij mensen met reeds verhoogde basale synthese van L3E, kan verdere spiegelverhoging ervan door NSAID’s leiden tot (soms zeer ernstige) pseudo-allergische reacties.

Tanya Laidlaw schrijft in UpToDate, dat medicamenteuze remming van de synthese van L3E (bijv. met Zileuton) of van de receptor voor L3E (bijv. via Montelukast) een logische therapeutische ingreep is, die zowel tegen het asthma, als tegen de KNO-problemen pleegt te helpen.

Onbegrepen is tot dusverre, dat AERD pas na de adolescentie plegen te beginnen. Ook het paradoxale gunstige effect van een desensibilisatie voor aspirine (mits deze ononderbroken wordt voortgezet) strijkt mij nogal tegen de (biochemische) haren in.

Referenties:

  1. Mayes PA: Metabolism of Lipids. In Harper’s review of Biochemistry 20th ed. Los Altos, Lange Medical Publications,  1985: 208-231
  2. Kamoun P: Molécules Informatives. In Kamoun &al ed: Biochimie et biologie moléculaire. Paris, Flammarion, 2003: 397-418
  3. Zembowicz A: Safety of Cyclooxygenase Inhibitors … in sensitivity to NSAID. Arch Dermatol. 2003; 139: 1577-1582
  4. Laidlaw TM & al: Aspirin-exacerbated respiratory disease. UpToDate dec 4, 2019; rev. Febr 2021

J.R. Beukhof, internist-nefroloog-intensivist b.d., Isala Academie