Een boei voor houvast of brandstof in een verhitte discussie?

Arts in het publieke debat

Een arts balanceert op een getekende lijn uit een massa zwarte krabbels.
Marleen M. Kraaij-Dirkzwager
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7154
Abstract

Artsen mengen zich in het maatschappelijke gesprek, on- en offline. Als volksvoorlichter, mis- en desinformatiebestrijder, columnist of ‘health advocate’. Belangrijk werk. De stem van de dokter via de media is invloedrijk, maar kan averechts werken. Met dit artikel hoopt Marleen Kraaij-Dirkzwager bij te dragen aan het maken van bewuste keuzes.

Samenvatting

Het maatschappelijke gesprek over gezondheid en zorg wordt steeds vaker on- en offline gevoerd. Bij optredens in de media kunnen artsen dankzij het vertrouwen ‘in de witte jas’ bijdragen aan goede gezondheid en zorg. Artsen kunnen mensen houvast bieden als zij weten aan te sluiten bij de vragen van mensen over hun gezondheid of die van hun dierbaren. Omdat groot gewicht wordt toegekend aan de woorden van artsen, ligt bij een mediaoptreden onbedoelde schade op de loer, zeker als de voorbereiding gebrekkig is. Naast mediatraining kunnen de volgende vier vragen helpen bij de voorbereiding op mediaoptredens: (a) Welke maatschappelijke dynamiek neem je waar of verwacht je? (b) Waaróm wil jij je mengen in een maatschappelijk debat via de media? (c) Welke talenten en deskundigheid breng jij mee in het maatschappelijk gesprek? En (d) waarover wil je je wellicht niet en plein public uitspreken?

Auteursinformatie

Arts M+G advies, supervisie en coaching, Elburg: drs. M.M. Kraaij-Dirkzwager, arts maatschappij + gezondheid.

Contact M.M. Kraaij-Dirkzwager (marleen@artsmg-advies.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Marleen M. Kraaij-Dirkzwager ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties