Artsen moeten media inzetten om publiek te informeren

Verklein de kloof in gezondheidsinformatie

Illustratie van een figuur met een ladder aan de rand van een klif.
Shakib Sana
Robin P. Peeters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7209
Abstract

De covid-19-pandemie heeft laten zien dat de gezondheidsrisico’s in onze samenleving scheef zijn verdeeld. Informatie die relevant is voor de publieke gezondheid bereikt de bevolkingsgroepen met de hoogste risico’s niet of nauwelijks. Huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters vinden dat artsen meer kunnen doen om de gezondheidsinformatiekloof te verkleinen.

Samenvatting

De covid-19-pandemie heeft aan het brede publiek laten zien wat de impact is van de kloof in gezondheidsinformatie. Daarnaast zorgde de pandemie ervoor dat publieke discussies in de media tot in de spreekkamer doorsijpelden. De wisselwerking tussen artsen en de media heeft daardoor tijdens de covid-19-periode een geheel nieuwe wending gekregen. Bij ons gezamenlijk optreden in de media merkten wij, huisarts en medisch specialist, het belang van samenwerken. Daarbij kun je als arts ook een belangrijke rol spelen in het sociale domein door voorlichting te geven en onderwerpen te agenderen. Ten tijde van de pandemie werd duidelijk dat de dokters in de media een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de publieke informatievoorziening. Inzet van (sociale) media kan ervoor zorgen dat we een groter deel van het publiek bereiken met betrouwbare medische informatie. Tegelijkertijd kunnen we hiermee beleidmakers en politici bereiken om oplossingen uiteindelijk bestuurlijk in te bedden.

Auteursinformatie

Erasmus Universiteit, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Rotterdam: drs. S. Sana, huisarts en promovendus. Erasmus MC, afd. Inwendige Geneeskunde, Rotterdam: prof.dr. R.P. Peeters, internist.

Contact S. Sana (s.sana@essb.eur.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Shakib Sana ICMJE-formulier
Robin P. Peeters ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties