Hoe ga je daarmee om?

Communicatie-adviezen en -eisen van de zorginstelling

Een witte esculaap op een bakstenen muur.
Richard H.C. Zegers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7096
Abstract

Wie heeft laatste woord bij een publicatie of mediaoptreden: de arts of de zorginstelling? Als het aan oogarts Richard Zegers ligt, is dat meestal de arts. Hij beantwoordt de vraag aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen.

Samenvatting

Actieve bemoeienis van het ziekenhuis met publicaties van artsen is meestal onwenselijk en zelfs overbodig, zeker als het wetenschappelijke publicaties betreft; het risico op negatieve publiciteit voor het ziekenhuis is hierbij erg klein. Een arts dient de afgelegde artseneed te respecteren, net als richtlijnen en gedragsregels van de eigen beroepsgroep. Wanneer deze richtlijnen niet worden nageleefd – zoals bij bepaalde media-uitingen door artsen over covid-19 die tot maatschappelijke onrust en polarisatie leiden – mag de beroepsgroep meer zelfreinigend vermogen aan de dag leggen. In sommige gevallen is actieve bemoeienis vanuit het ziekenhuis, in de vorm van professionele begeleiding vanuit de afdeling Communicatie, juist wel aan te raden, zoals bij interviews. In veel andere gevallen daarentegen kan het vrije woord in gevaar komen en dreigt censuur.

Auteursinformatie

dr. R.H.C. Zegers, oogarts.

Contact R.H.C. Zegers (r.h.zegers@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Richard H.C. Zegers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties