Sociale media en het vertrouwen in medische expertise

Grote beeldbuizen schijnen als gekleurde spotlampen in het donker.
José van Dijck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7184
Abstract

Lang namen burgers informatie die artsen in de media deelden vanzelfsprekend voor waar aan. De coronajaren maakten duidelijk dat die tijd voorbij is. Mediawetenschapper José van Dijck legt uit waarom het belangrijk is dat medici toch blijven delen hoe het wél zit.

Samenvatting

Waar vroeger kranten en televisie medisch nieuws en informatie verspreidden, is het medialandschap de laatste twee decennia sterk veranderd door de komst van sociale media. De covidperiode heeft laten zien dat dit grote invloed heeft, niet alleen op de betrouwbaarheid van informatie maar ook op het vertrouwen van burgers in medische expertise. Hoe kunnen medische experts en professionals hun rol vinden in deze nieuwe mediadynamiek?

Auteursinformatie

Universiteit Utrecht, faculteit der Geesteswetenschappen, Utrecht: prof.dr. J.F.T.M. van Dijck, universiteitshoogleraar Media en Digitale Samenleving.

Contact J. van Dijck (j.f.t.m.vandijck@uu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Dit artikel is deels gebaseerd op eerder onderzoek van de auteur: Van Dijck J & Alinejad D, Social media and trust in scientific expertise: debating the covid-19 pandemic in The Netherlands (Social Media & Society 2020); Van Dijck J, Van dorpsplein naar online marktplaats (in Lezingenbundel WRR-Lustrumsymposium, 24 maart 2022, pp. 8-15).

Auteur Belangenverstrengeling
José van Dijck ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties