Corrigeren of op zijn beloop laten?

Foute informatie op sociale media

Kleine miniatuur tv met miniatuurfiguren eromheen.
Alexander R.J. Pleijter
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7254
Abstract

Samenvatting

  • Op internet – en met name op sociale media – circuleert veel medische misinformatie. Tijdens de coronacrisis werd dit een acuut en prominent probleem.
  • Tegenwicht bieden aan medische misinformatie kan met ‘debunking’ (dat is het weerleggen van onjuiste informatie met factchecks) en ‘prebunking’ (mensen waarschuwen voor onjuiste informatie en ze leren die te herkennen).
  • Uit onderzoek blijkt dat debunking helpt om misvattingen te corrigeren die zijn ontstaan door misinformatie, hoewel het effect beperkt is.
  • Het is niet zo dat correcties of factchecks ervoor zorgen dat misvattingen juist versterkt worden, ook al wordt dat weleens beweerd.
  • Prebunking is eveneens effectief, maar kan er ook voor zorgen dat mensen betrouwbare informatie gaan wantrouwen.
Auteursinformatie

Universiteit Leiden, Centre for Linguistics, afd. Journalistiek en Nieuwe Media, Leiden: dr. A.R.J. Pleijter, communicatiewetenschapper.

Contact A.R.J. Pleijter (a.r.j.pleijter@hum.leidenuniv.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het ICMJE-formulier met de belangenverklaring van de auteur is online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Alexander R.J. Pleijter ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties