Artritis ten gevolge van diabetes mellitus of hemochromatose

Klinische praktijk
A.M. Huisman
H.W. de Valk
H.J. Prins
J.W.J. Bijlsma
J.W.G. Jacobs
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:196-4
Abstract

Samenvatting

4 patiënten met artritis bleken deze te hebben als gevolg van een interne aandoening: een 60-jarige vrouw en een 20-jarige man met diabetes mellitus en artritis van een enkel hadden Charcot-artropathie, terwijl een 53-jarige vrouw en een 60-jarige man met polyartritis tevoren niet-herkende hemochromatose hadden. Daarop volgde adequate behandeling. Charcot-artropathie en hemochromatose zijn geen zeldzame aandoeningen. Tijdige herkenning is van belang, omdat therapeutische maatregelen schade aan gewrichten en organen kunnen beperken: in geval van Charcot-artropathie gaat het daarbij om immobilisatie en eventueel bisfosfonaten en in geval van hemochromatose om aderlating.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:196-200

Auteursinformatie

Sint Franciscus Gasthuis, afd. Reumatologie, Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam.

Mw.dr.A.M.Huisman, internist-reumatoloog.

Universitair Medisch Centrum, Utrecht.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.dr.H.W.de Valk, internist.

Afd. Radiologie: hr.H.J.Prins, radioloog.

Afd. Reumatologie en Klinische Immunologie: hr.prof.dr.J.W.J.Bijlsma en hr.dr.J.W.G.Jacobs, reumatologen.

Contact mw.dr.A.M.Huisman (m.huisman@sfg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties