'Apparent life-threatening event' (ALTE) bij kleine kinderen: belang van herkenning van de symptomen

Klinische praktijk
P.E.A. Nanninga
J.A.H. Eekhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:237-40
Abstract

Dames en Heren,

Een zogenaamde ‘apparent life-threatening event’ (ALTE), in het Nederlands vertaald als ‘schijnbaar levensbedreigende gebeurtenis’, wordt zelden in de huisartspraktijk gezien. Herkenning van het beeld op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek helpt de huisarts om tot snel en adequaat handelen te komen.

De definitie van een ALTE die in Nederland wordt gehanteerd, is: ‘Een plotseling en onverwacht optredende, ogenschijnlijk levensbedreigende situatie (bleke of blauwe kleur, slap kind) bij een tevoren gezond kind in de leeftijd van 0-2 jaar. De ouder of verzorger moet het kind sterk stimuleren en is ervan overtuigd dat het kind zonder stimulatie zou zijn overleden.’ (www.nvk.pedianet.nl/pdfs/richtlijn_alte_061009.pdf).1 2 Typisch voor een ALTE is het plotselinge, onverwachte en angstwekkende aspect, evenals het spoedige herstel. Dit heeft tot gevolg dat de ouder (lees: ouder of verzorger), eenmaal in de spreekkamer, een hevig geschrokken indruk maakt, terwijl hij of zij een meestal volkomen gezond…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Postbus 2088, 2301 CB Leiden.

Hr.P.E.A.Nanninga, huisarts; hr.dr.J.A.H.Eekhof, huisarts en epidemioloog.

Contact hr.dr.J.A.H.Eekhof

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties