Apolipoproteïne B in de klinische praktijk ter bepaling van het atheroscleroserisico

Klinische praktijk
M. Castro Cabezas
A. Liem
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1445-8
Abstract

Samenvatting

- Atherosclerose is een multifactoriële aandoening waarbij het lipideprofiel een belangrijke rol speelt. Naast de klassieke lipideparameters zoals plasmacholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol en triglyceriden begint plasma-apolipoproteïne B (apoB) steeds meer in de belangstelling te komen voor risicostratificatie in de dagelijkse praktijk.

- ApoB is het structuureiwit van alle atherogene lipoproteïnen. Elke van deze lipoproteïnen bevat één apoB-molecuul, en derhalve is de concentratie van het apoB een afspiegeling van het aantal atherogene partikels in het bloed.

- Bij sommige patiënten wordt een redelijk normaal lipidespectrum gevonden, maar een verhoogde concentratie apoB, hetgeen gepaard gaat met een toegenomen risico op atherosclerotische complicaties. Dit is vooral het geval bij patiënten met atherogene vormen van hypertriglyceridemie en het insulineresistentiesyndroom.

- Op grond van epidemiologische gegevens lijkt apoB niet alleen toegevoegde waarde te hebben als risicoparameter, maar ook als behandeldoel.

- Voor de klinische toepassing van de apoB-spiegel is het echter van belang om een gestandaardiseerde methode te gebruiken en dienen referentiewaarden beter te worden gedefinieerd, zoals dat ook voor de totaalcholesterol- en de LDL-cholesterolconcentratie is gedaan.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum, afd. Vasculaire Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Dr.M.Castro Cabezas, internist-endocrinoloog.

Oosterscheldeziekenhuizen, afd.Cardiologie, Goes.

A.Liem, cardioloog.

Contact dr.M.Castro Cabezas (m.castrocabezas@azu.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties