Antibiotische therapie bij diabetische voetulcera

Klinische praktijk
R.W. Sauerwein
P.M. Netten
P.P. Koopmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:557-60

Zie ook de artikelen op bl. 548, 551, 565 en 569.

Geschat wordt dat bij ongeveer 15 van de patiënten met diabetes mellitus een ulcus aan de voet ontstaat.1 Hierbij is de kans op amputatie vergroot, in de eerste plaats door een vertraagde wondgenezing maar vooral door secundaire infectie.2 Het is nog onvoldoende duidelijk wanneer en hoe een diabetisch voetulcus met antibiotica moet worden behandeld.3

Wij gaan in op pathogenese, microbiologische diagnostiek en behandeling van diabetische voetulcera.

Pathofysiologie

Een diabetisch voetulcus ontstaat omdat de voet, als gevolg van een combinatie van verschillende factoren, kwetsbaarder is voor triviale traumata. De belangrijkste factoren zijn de sensorische en de autonome neuropathie.4 Uitval van de sensibiliteit maakt dat de patiënt niet meer vroegtijdig een trauma of drukplek onderkent, terwijl dysfunctie van het autonome zenuwstelsel leidt tot afname van de zweetsecretie en veranderingen in de regulatie van de huiddoorbloeding.5

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Afd. Medische Microbiologie: dr.R.W.Sauerwein, medisch microbioloog.

Afd. Interne Geneeskunde: P.M.Netten en dr.P.P.Koopmans, internisten.

Contact dr.P.P.Koopmans

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties