Antibioticatherapie bij een positieve urinekweek

Less is more
Commentaar
09-01-2020
B.J. (Bart) Laan, Tessa M.Z.X.K. van Horrik en Suzanne E. Geerlings

Asymptomatische bacteriurie (ASB) komt veel voor en behoeft bijna nooit behandeling met antibiotica. Uit een recent retrospectief cohortonderzoek in 46 Amerikaanse ziekenhuizen bleek echter dat meer dan 80% van de patiënten met ASB behandeld werd met antibiotica.1 Deze behandeling had geen klinische voordelen, maar was wel gerelateerd aan een langere opnameduur. Het is dus niet de vraag of we patiënten met ASB moeten behandelen met antibiotica, maar hoe we ervoor kunnen zorgen dat antibiotica niet meer voorgeschreven worden aan deze patiënten.

Aanvaard op 08-11-2019.
Gepubliceerd op 09-01-2020.
In print verschenen in week 2 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4554