Anti-microbiële resistentie serieuze bedreiging

Erna van Balen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5305
Nieuws in beeld
Sterfte toegeschreven aan antimicrobiële resistentie en samenhangend met antimicrobiële resistentie
Nieuws in beeld | Sterfte toegeschreven aan antimicrobiële resistentie en samenhangend met antimicrobiële resistentie

Antimicrobiële resistentie (AMR) eist veel levens. Dat geldt voor Europa, maar meer nog voor Centraal-Azië. Dat blijkt uit een analyse van de European Antimicrobial Resistance Collaborators (The Lancet. 2022; online 13 oktober).

De onderzoekers berekenden twee maten voor de naar leeftijd gestandaardiseerde sterfte per 100.000 persoonsjaren in 2019…

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Gerelateerde artikelen

Reacties