Resistentie van gonokokken in Nederland; resultaten van een enquête bij medisch-microbiologische laboratoria

Onderzoek
I.H.M. van Loo
J. Spaargaren
M.J.W. van de Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:1217-22
Abstract

Samenvatting

Doel

Actuele informatie verzamelen over de incidentie van gonorroe en de resistentie van gonokokken in Nederland.

Methode

Met behulp van een vragenlijst bij de medisch-microbiologische laboratoria werd informatie verzameld over methoden voor diagnostiek en gevoeligheidsbepaling en over het aantal diagnosen en het gevoeligheidspatroon van gonokokken in de jaren 2002 en 2003 (tot en met november).

Resultaten

Van de 39 laboratoria stuurden 32 de vragenlijst terug. 13 laboratoria verrichtten diagnostiek met alleen kweek en 19 laboratoria met kweek en/of een moleculaire test. In 2002 werd 2666 en in 2003 2190 maal gonorroe vastgesteld, hetgeen een incidentie betekent van 33,5 per 100.000 inwoners in 2002 en 27,0 in 2003. Het percentage resistentie voor bètalactamantibiotica (penicilline en amoxicilline) was 12,2 in 2002 en 10,7 in 2003, en voor tetracycline respectievelijk 18,5 en 20,6. De resistentie voor chinolonen nam toe van 6,6 in 2002 naar 9,5 in 2003. De resistentie voor cefalosporinen was laag (0,5 in 2002 en 1,2 in 2003). Er werden regionale verschillen in resistentiepatronen gevonden.

Conclusie

De waargenomen incidentie en resistentie van gonokokken vormt een basis voor het beleid aangaande preventie en behandeling van gonorroe in Nederland.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1217-22

Auteursinformatie

Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Tilburg, Tilburg.

Mw.dr.I.H.M.van Loo, assistent-geneeskundige.

GG&GD Amsterdam, Amsterdam.

Mw.J.Spaargaren, arts-microbioloog.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.

Mw.dr.ir.M.J.W.van de Laar, epidemioloog.

Contact mw.dr.ir.M.J.W.van de Laar (mjw.van.de.laar@rivm.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties