Angst bij partners van patiënten met een implanteerbare defibrillator*

Onderzoek
Susanne S. Pedersen
Martha van den Berg
Ruud A.M. Erdman
Jenny van Son
Luc Jordaens
Dominic A.M.J. Theuns
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A579
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van verschillen in angst en depressie bij patiënten met een implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) vergeleken met hun partners, en van het effect van de persoonlijkheid van de partner en de klinische kenmerken van de patiënt op angst en depressie bij de partner.

Opzet

Observationeel, prospectief.

Methode

ICD-patiënten (n = 196) en hun partners (n = 196) vulden bij aanvang en 6 maanden na implantatie een aantal psychologische vragenlijsten in. Data werden geanalyseerd met behulp van variantie- en covariantieanalyse met herhaalde metingen.

Resultaten

Partners rapporteerden hogere angstniveaus dan patiënten (p

Conclusie

Partners ervoeren hogere angstniveaus, maar hadden een gelijk niveau van depressie vergeleken met patiënten. De persoonlijkheid van de partner en klinische kenmerken van de patiënt hadden invloed op angst bij partners. Deze bevindingen tonen aan dat zowel klinische kenmerken van de patiënt als kenmerken van de partner van belang zijn bij het identificeren van partners met een hoog risico op angstgevoelens.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Pacing and Clinical Electrophysiology (2009;32:184-192) met als titel ‘Increased anxiety in partners of patients with a cardioverter-defibrillator: The role of indication for ICD therapy, shocks and personality’. Afgedrukt met toestemming.

Universiteit van Tilburg, Tilburg, Center of Research on Psychology in Somatic diseases.

Dr. S.S. Pedersen (tevens Erasmus MC, Rotterdam, afd. Cardiologie, Thoraxcentrum) en Jenny van Son MSc, psychologen.

Erasmus MC, Rotterdam, afd. Cardiologie, Thoraxcentrum.

Martha van den Berg MSc en dr. R.A.M. Erdman (tevens Afd. Medische Psychologie en Psychotherapie), psychologen, dr. L. Jordaens, arts, dr. D.A.M.J. Theuns, wetenschappelijk medewerker.

Contact dr.S.S.Pedersen (s.s.pedersen@uvt.nl)

Verantwoording

Agnes Muskens-Heemskerk includeerde de patiënten in het onderzoek, Simone Traa gaf hulp bij het data management, en dr. Ivan Nyklicek gaf advies inzake de statistische analyses.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dit onderzoek werd ondersteund door NWO met een VENI-subsidie (451-05-001), toegekend aan dr.Susanne Pedersen.
Aanvaard op 30 juni 2009

Ook interessant

Reacties