Anesthesiologische overdracht op de OK kan nog beter

Opinie
Albert Dahan
Leon P.H.J. Aarts
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2636
Abstract

Hoewel anesthesie bestaat uit een serie complexe handelingen, is het ondergaan van anesthesie tegenwoordig uiterst veilig. Vaak wordt de anesthesie vergeleken met andere hightech-industrieën, zoals de burgerluchtvaart, de ruimtevaart, het aansturen van kernenergiecentrales of zelfs de militaire operationele handelingen in een oorlogssituatie. Uit deze vergelijkingen komt de anesthesie naar voren als een zeer veilige ‘bedrijfstak’, slechts geëvenaard in veiligheid door de burgerluchtvaart.

De twee belangrijkste vormen zijn algehele en locoregionale anesthesie. Ongeacht de vorm heeft anesthesie als doel dat de patiënt ingrijpende chirurgie kan doorstaan zonder daarbij pijn te voelen en – even belangrijk – zonder dat dit gepaard gaat met andere negatieve consequenties.

Veiligheid van anesthesie in Nederland

In een prospectieve studie, gepubliceerd in 2005, onderzocht de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie de veiligheid van de anesthesie in ons land.1 In een cohort van meer dan 860.000 patiënten overleden 8,8 per 10.000 in de eerste 24 h na de…

Auteursinformatie

LUMC, afd. Anesthesiologie, Leiden.

Prof.dr. A. Dahan en prof.dr. L.P.H.J. Aarts, anesthesiologen.

Contact prof.dr. A. Dahan (a.dahan@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert Dahan ICMJE-formulier
Leon P.H.J. Aarts ICMJE-formulier
Effectief communiceren bij intraoperatieve overdracht

Gerelateerde artikelen

Reacties