Ontwikkelingen in de anesthesiologie 2010-2030

Klinische praktijk
Albert Dahan
Markus W. Hollmann
Cor Kalkman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4358
Abstract

Samenvatting

  • De anesthesioloog is vandaag de dag een perioperatief specialist en generalist die een cruciale rol speelt in het behandeltraject van de patiënt.
  • Belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaar binnen de anesthesiologie zijn onder andere: het pionierswerk in de ontwikkeling van perioperatieve patiëntveiligheid, waarbij simulatietraining, perioperatieve checklists, dubbelchecks bij medicatietoediening, ‘read-back’ bij (verbale) communicatie, en de perioperatieve ‘stopmomenten’ zijn ingevoerd; tal van technologische ontwikkelingen, waaronder de invoering van de videolaryngoscopie en echografie op de OK; de uitvoer van grote multicenter trials die naast veel positieve resultaten ook vele dogma’s uit het verleden hebben ontkracht.
  • Ook de komende 10 jaar zijn nieuwe ontwikkelingen te verwachten, zoals het gebruik van selectievere farmaca met minder bijwerkingen, de ontwikkeling van wendbare naalden en de invoering van intelligente draadloze, non-invasieve monitoring die het gehele perioperatieve traject volgen tot in de weken na de operatie.
Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Anesthesiologie, Leiden.Prof.dr. A. Dahan, hoogleraar Anesthesiologie.Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Anesthesiologie, Amsterdam.Prof.dr. M.W. Hollmann, hoogleraar Anesthesiologie.Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Anesthesiologie.Prof.dr. C.J. Kalkman, hoogleraar Anesthesiologie.

Contact prof.dr. A. Dahan (a.dahan@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Conflict of interest and financial support: potential conflicts of interest have been reported for this article. ICMJE forms provided by the authors are available online along with the full text of this article.

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Albert Dahan ICMJE-formulier
Markus W. Hollmann ICMJE-formulier
Cor Kalkman ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties