Anesthesietechnieken voor adenotomie en (adeno)tonsillectomie bij kinderen onder 15 jaar in Nederland

Onderzoek
J.T.A. Knape
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:923-7
Abstract

Samenvatting

Onder de anesthesiologen van alle ziekenhuizen in Nederland waaraan een KNO-arts verbonden was, werd een enquête gehouden met als doel informatie te verkrijgen over de gebruikte anesthesietechniek bij adenotomie (AD) en (adeno)tonsillectomie ((A)TE) bij kinderen onder 15 jaar in 1986.

In 1986 werden in Nederland nog ongeveer 60.000 AD's en (A)TE's verricht. Dit betekent een afname vergeleken met tien jaar geleden, maar nog altijd – ook vergeleken met andere landen- een aanzienlijk aantal. In de laatste tien jaren blijkt het aantal klinisch uitgevoerde ingrepen te zijn afgenomen van 86 tot 24. De operatietechniek is in 97 de guillotinetechniek volgens Sluder. Nog in ruim 87 van de ingrepen werd een inhalatienarcose zonder intubatie gegeven en in ruim 76 van de gevallen werd geen enkele vorm van instrumentele bewaking toegepast.

In academische ziekenhuizen verschilt de anesthesietechniek in enkele opzichten van die in de niet-academische ziekenhuizen. Landelijk werd bij de kinderen bij wie een narcose met intubatie werd gegeven, aanzienlijk vaker instrumentele bewaking van vitale functies toegepast dan bij de kinderen die een narcose zonder intubatie toegediend kregen. De sterfte bij (A)TE bij kinderen in Nederland wordt geschat op 1:25.000. Ze komt hiermee niet minder vaak voor dan in het buitenland. Aanbevolen wordt om gezien de voordelen van endotracheale intubatie deze techniek routinematig bij AD's en (A)TE's bij kinderen te gebruiken, opdat het risico van deze ingrepen verder zal verminderen.

Auteursinformatie

Vereeniging voor Ziekenverpleging, Amsterdam.

Contact Dr.J.T.A.Knape, anesthesioloog

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties